Villa Zeezicht logo
Villa Zeezicht logo
Boek nu
Hond vriendelijk

Privacy Statement

De inhoud van dit privacy statement is van toepassing op deze website (hotelvillazeezicht.nl) die verbonden is aan Familie Van der Zalm. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met het op dat moment geldende privacy statement. Dit privacy statement is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen. Controleer daarom regelmatig het privacy statement.

Datum laatste aanpassing: 08-11-2018

Verzameling (persoonlijke) gegevens
Gegevens van websitebezoekers en de eventueel verstrekte (persoonlijke) gegevens worden zorgvuldig beheerd, beveiligd en gebruikt. Op deze bovengenoemde website van Familie Van der Zalm worden ook algemene gegevens van bezoekers bijgehouden, zoals klik- en surfgedrag, zonder dat de bezoekers zich hoeven te identificeren. De Familie Van der Zalm houdt zich aan de eisen die worden gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art. 10, Grondwet).

Gebruik algemene en persoonlijke gegevens
Gegevens worden verzameld met als doel om de website te optimaliseren en voor marktanalyses, waarbij persoonlijke gegevens niet worden gekoppeld aan algemene en eventueel verstrekte gegevens.

Verwijdering gegevens
Mocht u in de toekomst wensen dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens niet meer worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, dan kunt u contact met ons opnemen via 071 – 36 193 43. Uw account inclusief de door u verstrekte persoonlijke gegevens worden dan verwijderd uit onze database.

Gegevensverwerking
De Familie Van der Zalm is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de websitebezoekers.

Derden
Mogelijk verstrekt de Familie Van der Zalm persoonlijke gegevens aan derden, zoals makelaars of andere partnerorganisaties van de Familie Van der Zalm wanneer u zich inschrijft voor een project of aanmeldt voor een dienst.

Externe websites
De website hotelvillazeezicht.nl bevat mogelijk links naar of elementen van externe websites. De Familie Van der Zalm aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de behandeling van (persoonlijke) gegevens op deze externe websites. Raadpleeg het privacy statement van de desbetreffende website voor meer informatie over de behandeling van (persoonlijke) gegevens op die website.